PROJEKTY

 • „ Svet v obrázkoch“ (cieľom projektu je tlač a následný predaj nástenných, stolových a vreckových kalendárov z grafickej tvorivosti hendicapovaných detí). Náklady cca 2 300,- Eur.

  **********
   

 • „Domček pre deti“ (zateplením obvodového plášťa budovy - 1. etapa zateplenia sa uskutočnila v rokoch 2000-2013, náklady cca 20 000,- Eur. 2. etapa zateplenia je plánovaná na rok 2014, náklady cca 12 500,- Eur)

  **********
   

 • „Stoličkový výťah“ (cieľom projektu je sprístupnenie interiéru budovy aj na poschodí inštaláciou stoličkového výťahu). Náklady cca 11 600,-Eur.

  Tento projekt bol zrealizovaný v decembri 2008, a to vďaka nasledovným sponzorom: 1. ÚPSVaR v Prievidzi, 2. Mesto Prievidza 3. Zamestnanci firmy Skanska BS a.s. Prievidza 4. Nestlé Slovensko s.r.o. Prievidza 5. Inpro s.r.o. Prievidza 6. Ing. Daniel Leitman, Agrodan Koš 7. Občianske združenie SPOSA, Prievidza 8. Jozef Bobok, Lehota pod Vtáčnikom 9. Gábor Slovensko s.r.o., Bánovce nad Bebravou 10. Obecný úrad Kanianka 11. Xella Slovensko s.r.o., Šaštín-Stráže

   

Nový domov, n.o. © 2012