PREČO SME VZNIKLI

Organizácia Nový domov vznikla na podnet rodičov detí so špeciálnymi potrebami a zároveň na podnet dobrovoľníkov, ktorým osud takýchto detí nebol ľahostajný.
Bola deklarovaná potreba pomôcť najmä deťom a mládeži v našom regióne s ťažkým zdravotným postihnutím (mentálnym a viacnásobným postihnutím).
Zariadenie DSS Nový domov sme začali prevádzkovať 3.apríla 1985. V tom čase s počtom 15 klientov a 9 zamestnancov.

 

 

Nový domov, n.o. © 2012